• Димитрије Чуповски 1A/3 1000 Скопје

Овластено застапништво и сервис

Алфа Инжинеринг има долгогодишна соработка со Grundfos како официјален дистрибутер на пумпите од нивната гама на производи и единствен авторизиран сервисен партнер во Македонија.
Даваме целосна подршка од самиот почеток со помош за избор на соодветна пумпа и опрема, монтажа и пуштање во работа, одржување во гарантен и после-гарантен период.